بازگشت به صفحه اصلی

ختم تصفیه شرکت ...

آخرین مرحله انحلال قانونی و تصفیه رسمی شرکت، ختم تصفیه نامیده می‌شود. تمام بدهی‌ها پرداخت شده‌اند، تعهدات انجام گرفته‌اند و دارایی‌های باقی‌مانده بین صاحبان سهام تقسیم شده است. همچنین در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه، وجوهی نزد مدیران تصفیه باقی مانده باشد، باید در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع شود و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم گردد. این موضوع باید در آگهی ختم تصفیه شرکت نیز قید شود تا از این طریق به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسد تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند…. 

مراحل ختم تصفیه شرکت

لازمه پایان دادن رسمی به فعالیت شرکت های حقوقی که قبلا در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند این است که دیون و بدهی های شرکت تصفیه و دارایی های شرکت تقسیم شود و نهایتا انحلال شرکت به ثبت برسد.

فرایند تصفیه شرکت

پس از یک دوره فعالیت ممکن است به هر دلیلی فعالیت شرکت به نقطه پایانی برسد. دلایل انحلال شرکت بسیار متفاوت است

اما برای اینکه به موضوع فعالیت شرکت خاتمه داده شود باید کار تصفیه شرکت انجام شود. برای این موضوع در زمان تصویب انحلال شرکت و یا توسط دادگاه مدیر یا مدیرانی برای تصفیه شرکت انتخاب می شوند که این مهم را عهده دار می شوند.

تصفیه به معنی صاف کردن دیون و مطالبات شرکت و تقسیم دارایی های شرکت بین شرکا است. بنابراین در این مرحله مدیران منتخب باید ضمن مشخص کردن دارایی ها و بدهی های شرکت برای تصفیه کردن حساب های شرکت اقدام کنند. در این راستا باید بدهی های شرکت با پرداخت بدهی ها و یا با عقد قرارداد های احتمالی جدید تصفیه شود و دارایی های باقی مانده شرکت بین شرکا تقسیم شود. به صورت کلی امر تصفیه شرکت بر عهده مدیران تصفیه است و در این زمان این مدیران همه کاره شرکت خواهند بود. اما با این حال ممکن است بعضا در اساسنامه برخی از شرکت ها روند دیگر برای تصفیه شرکت مشخص شده باشد.

انواع روش های تصفیه شرکت

دو نوع تصفیه شرکت وجود دارد:

1/ تصفیه دوستانه  یا اختیاری و تصفیه الزامی یا قانونی.

در تصفیه دوستانه یا اختیاری ممکن است روند تصفیه شرکت در اساسنامه قید شده باشد و همه شرکا بر آن اتفاق نظر داشته باشند و یا در زمان تصمیم گیری برای انحلال شرکت همه شرکا برای این نوع روش تصفیه شرکت موافقت کرده باشند و اعتراضی وجود نداشته باشد.

2/ تصفیه الزامی و یا قانونی،

 روش تصفیه شرکت در اساسنامه قید نشده است

 به صورت کلی قانون در این نوع تصفیه تصمیم ساز است و روش قانونی کاملا باید اتخاذ شود.

مراحل ختم تصفیه شرکت

صرف نظر از اینکه چرا موضوع انحلال شرکت پیش آمده و شرکت به مرحله تصفیه رسیده است و یا حتی قالب حقوقی شرکت چیست، برای اینکه موضوع انحلال شرکت به درستی و قانونی انجام شود، باید مراحل تصفیه شرکت به صورت دقیق و قانونی دنبال شود و به صورت کلی تکلیف دارایی ها و بدهی های شرکت به درستی مشخص شود.

بر این اساس ختم تصفیه شرکت را می توان به 4 مرحله مشخص تقسیم کرد :

مرحله اول /باید کلیه دارایی های شرکت مشخص شود و برای وصول مطالبات شرکت اقدام شود

مرحله دوم/  باید طلبکاران شرکت مشخص و با آنها برای پرداخت دیون و بدهی ها به طرق درست و صحیح توافق شود. این نوع پرداخت ممکن است با پرداخت دیون و یا با انجام تعهدات همراه باشد.

مرحله سوم/ باید بعد از پرداخت دیون شرکت، دارایی های باقی مانده شرکت نقد شود.

مرحله چهارم / باید اگر از دارایی های شرکت چیزی باقی مانده باشد ، بر اساس سهام و یا حق الشرکه، دارایی های شرکت بین شرکا تقسیم شود.

انجام مراحل انحلال شرکت و تصفیه شرکت یک فرایند کاملا قانونی و حقوقی است که باید با دقت و به صورت مرحله به مرحله انجام شود. با توجه به حساسیت این موضوع پیشنهاد می شود که این مهم به دست کارشناسان خبره حقوقی انجام شود. موسسه حامی حق  با تکیه بر سابقه درخشان و آوازه خوش در مباحث حقوقی در راستای ارائه خدمات حقوقی مختلف به شرکت ها همواره بهترین پیشنهادات را داشته است. اگر به دنبال تصفیه شرکت خود هستید، می توانید با اطمینان زیاد و به صورت تضمینی فرایند تصفیه حساب و انحلال شرکت خود را به کارشناسان حرفه ای ما درموسسه حامی حق  واگذار کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید .