بازگشت به صفحه اصلی

تغیر روزنامه ...

گاهی به دلایلی مانند توقیف روزنامه، ورشکستگی و تعطیلی روزنامه، لغو امتیاز روزنامه ای که توسط شرکت انتخاب شده است از دسترس خارج می شود و نمیتوان آگهی در آن به چاپ رساند، در این شرایط شرکت باید نسبت به تغییر روزنامه اقدام کند.

در صورت توقف فعالیت روزنامه کثیرالانتشار مورد نظر چه اقدامی باید انجام شود؟

چنانچه به دلیل عدم انتشار روزنامه کثیر الانتشار، شرکت‌ نتواند از سهامداران دعوت نماید، شرکت موظف است آگهی‌ دعوت خود را در روزنامه کثیرالانتشار دیگری منتشر نماید، جلسات رسمیت داشته و از نظر قانون گذار معتبر می باشد. سپس شرکت باید این موضوع (دلایل عدم انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار درج شده در اساسنامه) را در صورت‌ جلسه تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت اعلام نماید و به امضا و تائید هیئت ‌مدیره برساند.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت چیست ؟

ارائه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا / سهامداران ( کارت ملی و شناسنامه ) .

ارائه مدارک ثبتی شرکت: روزنامه و آگهی آخرین تغییرات، اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه در شرکت های مسئولیت محدود / اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص، آخرین لیست شرکا / سهامداران و اعضا هیئت مدیره.

در صورتی که شرکت زیر نظر سازمانی فعالیت می کند، ارائه اصل مجوز تائید از مراجع مربوطه مبنی بر بلامانع بودن انجام صورتجلسه شرکت.

مهر و مضا نمودن صورتجلسه مربوطه.

در صورت انجام صورتجلسه توسط وکیل، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده.

درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد، ارائه نامه نمایندگی نماینده شخص حقوقی.

 چنانچه تمام شرکا جهت تنظیم صورتجلسه حضور نداشته باشند و در روزنامه کثیرالانتشار جهت حضور در مجمع از آن ها دعوت شده باشد، ارائه اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکا جهت دعوت و تنظیم صورتجلسه شرکت ضروری است.

مدت زمان انجام تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت چقدر است ؟

پس از تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره، صدور آگهی، حدود یک هفته الی ده روز کاری زمان بر خواهد بود.