بازگشت به صفحه اصلی

آگهی دعوت ...

شرکت‌های سهامی برای تشکیل مجامع خود و برگزاری مجمع عمومی عادی، که باید حداقل سالی یک ‌بار تشکیل شود یا مجمع عمومی فوق‌العاده، باید اقدام به انتشار آگهی دعوت نمایند تا ضمن اطلاع سهامداران، تشکیل مجامع جنبه رسمی داشته باشد.

مراجع مجاز به انتشار آگهی دعوت

مراجع مجاز، همان مواردی هستند که موظف به دعوت از مجامع عمومی شرکت‌اند. این مراجع به ترتیب عبارتند از هیئت مدیره، بازرسان شرکت و سهامداران. هر یک از آن‌ها در شرایط خاصی می‌توانند اقدام به دعوت و انتشار آگهی نمایند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی، در موارد خاصی، آگهی دعوت توسط مرجع ثبت شرکت‌ها منتشر می‌شود و ذی نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها درخواست کند.

پس از انتشار آگهی دعوت، مهلت قانونی تشکیل جلسه چقدر است؟

پس از انتشار آگهی دعوت، حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز تا تشکیل مجمع مورد نظر فرصت خواهید داشت.

 

هزینه انتشار آگهی دعوت چقدر است؟

بسته به اینکه روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شده توسط شرکت شما چیست، این آگهی دارای چند کاراکتر است و معادل چند کادر از روزنامه خواهد شد، هزینه‌های چاپ آگهی متفاوت خواهد بود. توصیه می‌کنیم برای صرفه جویی در هزینه‌ها، حتما روزنامه شرکت را از انواع کم هزینه انتخاب کنید.

 

مفاد آگهی دعوت :

آگهی دعوت ضمن رعایت تشریفات قانونی،باید شامل برخی موارد باشد تا ضمن اطلاع رسانی رسمیت دعوت را رعایت کرده باشد

رعایت این نکات الزامی است :

  • نوع مجمع
  • تاریخ ،ساعت ومحل تشکیل جلسه ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود )
  • مشخصات شرکت ( باذکر : نوع ،شماره ثبت وشناسه ملی )
  • دستور جلسه

در آگهی دعوت علاوه بر ذکر موارد فوق باید مرجع دعوت کننده نیز مشخص شود در نهایت به امضای آنها رسیده باشد .

 

انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالنتشار

شرکتهای سهامی در هنگام ثبت شرکت باید یکی ار روزنامه های کثیرالنتشار را برای انتشار آگهی ها واطلاعیه های شرکت انتخاب و معرفی نمایند نام این روزنامه در اساسنامه ذکر می شود وآگهی دعوت مجامع نیز باید در همین روزنامه آگهی شود.