بازگشت به صفحه اصلی

ثبت تغییرات شرکت ها ...

پس از ثبت شرکت شاید نیاز باشد که تغییراتی در شرکت ثبت شده انجام گردد از جمله موضوع ، سهامداران ، سرمایه ، آدرس ، شعبات و… که به شرح زیر است :

 • تغییر در اساسنامه باشد
 • تغییر در میزان سهام
 • انتخاب مدیران یا تغییر سمت ها که این موارد معمولا از اختیارات هیئت مدیره می باشد و نیاز به مجمع نیست.

تذکر: قبل از تمامی موارد گفته شده در بالا باید اساسنامه شما مطالعه و بررسی شود که هرکدام از موارد بالا از اختیارات سهامداران و مجمع است یا هیئت مدیره

 که ساده ترین آن تغییر در آدرس شرکت است .

 

نحوه ثبت تغییرات :

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود

 1. مجمع عمومی عادی.
 2. مجمع عمومی فوق العاده.
 3. هیأت مدیره.
 4.  

> مجمع عمومی عادی

از لحاظ کاربرد مجمع عمومی عادی در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است که این مجمع عمومی طبق اساسنامه سالیانه یکبار تشکیل می شود و زمان برگزاری آن حتما باید در اساسنامه به دلیل حضور یافتن سهامداران قید شود که معمولا چهار ماهه اول سال مالی می باشد .

> وظایف مجمع عمومی عادی:

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:

 1. تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
 2. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
 3. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
 4. تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
 5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

> مجمع عمومی فوق العاده :

> وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 1. هر گونه تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
 2. افزایش یا کاهش سرمایه
 3. تغییر در عده مدیران و مدت خدمت مدیرت آنها
 4. انحلال شرکت

 

مراحل ثبت تغییرات :

به طور کلی ، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.

 • تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 •  مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
 • بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
 •  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 •  پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 • صدور آگهی

>> مراحل  ثبت تغییرات اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها (صورتجلسه)

مرحه اول: تکمیل اطلاعات شرکت

 • وارد نمودن شناسه ملی شرکت
 • وارد نمودن شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت در صورت نداشتن شناسه ملی.

مرحله دوم: درج اطلاعات جلسه

 • تعیین نوع صورتجلسه با توجه به نوع شرکت ( مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، فوق العاده و..)
 • مشخص نمودن حد نصاب جلسه مبنی بر حضور تمامی اعضای شرکت و یا اکثریت اعضا.
 • تکمیل مشخصات متقاضی ( نام، نام خانوادگی، شماره ملی، …)
 • مشخص نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل باشد یاوکیل.
 • مشخص نمودن تاریخ برگزاری جلسه.
 • وارد کردن ساعت شروع و پایان در جلسه در قسمتهای مربوطه و رعایت تقدم و تأخر ساعات جلسه چنانچه در یک روز چند جلسه تشکیل شده باشد.
 • کلیک بر روی کلید پذیرش موقت.
 • دریافت شماره  19 رقمی (کد مکانیزه).
 • تعیین مشخصات و سمت امضا کننده دفتر.

مرحله سوم: درج تصمیمات جلسه.

 • انتخاب تصمیم مورد نظر از فهرست نوع تصمیم و سپس انتخاب کلید افزودن تصمیم جلسه.

مرحله چهارم: مشخص نمودن نامهای درخواستی ،در صورتی که در موضوع جلسه تغییر نام وجود داشته باشد.

 • مشخص نمودن اولویت  به ترتیب اسامی ( نباید بیش تر از پنج اسم باشد)
 •  تایپ اسم مورد نظر در فیلد درخواستی.

مرحله پنجم: درج اشخاص جلسه

 مشخص نمودن اعضای حاضر در جلسه و سمت آنها در جلسه( وکیل، سهامدار…)

 • وارد نمودن اطلاعات شخص ( نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، تابعیت …)
 • وارد کردن شماره ملی شخص در صورت ایرانی بودن و شماره گذرنامه در صورت غیر ایرانی بودن.
 • وارد کردن نام شخص، شناسه ملی و شماره ثبت در صورت حقوقی بودن شخص.

مرحله ششم : درج سمت اشخاص جلسه

 • تعیین اشخاص جلسه.
 • انتخاب سمت در شرکت از فهرست مربوطه.
 • انتخاب سمت در جلسه.

مرحله هفتم: تعیین ارتباط اشخاص جلسه ( نماینده سهامدار بودن یا وکیل سهامدار بودن)

 • انتخاب گزینه نماینده یا وکیل.
 • انتخاب نوع نمایندگی ( وکیل، وصی، قیم ..) از فهرست مربوطه.
 • انتخاب موکل.
 •  انتخاب گزینه ی ثبت ارتباط اشخاص.

مرحله هشتم: در این مرحله متقاضی باید مدارکی که بنا به تصمیمات انتخاب شده و نوع صورتجلسه،  تهیه شده را ارایه کند و گزینه ” تأیید مدارک مورد نیاز” را انتخاب نماید.

مرحله نهم: تایپ متن صورتجلسه

 • تایپ متن صورتجلسه در این صفحه و استفاده از متون پیش فرض از سامانه.
 • یا زدن کلید ” دریافت متن پیشنهادی رایانه” بر اساس تصمیمات اتخاذ شده.

توضیح : با عنایت به اینکه هرگونه تایپ و ورود اطلاعات در سامانه امکان دارد که باعث بروز اشتباه گردد بهتر است قبل از ورود اطلاعات متن صورتجلسه خارج از سامانه تنظیم وآماده امضا گردد بعد فایل صورتجلسه وارد سامانه گردد.

 • کلیک بر کلید پذیرش نهایی.

در مرحله آخر بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آنها را حداکثر به مدت سی روز کاری از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرسی که در تأییدیه پذیرش درج شده ارسال کنند.

*با توجه به مطالب بالا در میابیم که تنظیم صورتجلسه امر تخصصی می باشد و اشخاص به تنهایی و بدون در اختیار داشتن دانش حقوقی نمی توانند آن را انجام بدهند. کارشناسان ثبت موسسه حامی حق در تمامی مراحل تنظیم صورتجلسه و انجام تغییرات شرکت می‌توانند در کنار شما باشند.

 

عنوان تغییر وضعیت :

>> هزینه ای که بابت ثبت تغییرات شرکت پرداخت کنید با توجه به تعداد صورتجلسات و میزان حجم متن آگهی تغییرات که می بایست در روزنامه رسمی چاپ گردد متفاوت میباشد ‌.

هزینه حق الوکاله وکیل وپرداخت حق التمبر

پرداخت حق الثبت صورتجلسه تغییرات شرکت که بابت هر صورتجلسه جداگانه در اداره ثبت شرکت ها اخذ میگردد

ورود سیستمی کلیه صورتجلسات تنظیم شده

هزینه پست و پاکت

هزینه روزنامه رسمی

هزینه روزنامه گثیر الانتشار بنا به توافق طرفین

تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی واستعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی

تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی

تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات در شهرستان ها و شهرهایی به جز تهران به هزینه کمتر و وکیل انجام میشود

 • جهت استعلام هزینه میتوانید با کارشناسان موسسه حامی حق تملاس حاصل فرمایید.

 

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت :

زمانی که یک شرکت خود را ملزم به ایجاد تغییرات ببیند، در ابتدا باید از تصمیم گرفته شده اعضای هیئت مدیره، صورتجلسه ای تنظیم نماید و بعد از امضای تمامی مدیران شرکت مبنی بر وکالت دادن به یکی از اعضای شرکت برای پیگیری انجام قانونی کار؛ مراحل ثبت تغییرات آغاز شود. در اولین اقدام وکیل هیئت مدیره باید حداقل ظرف مدت 1 ماه از تاریخ امضای صورتجلسه، آن را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد. در اینجا اداره نام برده، تغییرات مدنظر شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.

 بررسی به این منظور که گاهاً تغییراتی که مدنظر شرکت‌هاست، مخالف قوانین یا اساسنامه می باشد. بعد از بررسی و به تأیید رسیدن تغییرات شرکت، اداره ثبت تغییرات، موارد لازم را در دفتر مربوطه ثبت خواهد کرد و سپس خلاصه‌ی تغییرات را در جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع تحویل می دهد.

کارشناسان و مشاوران حامی حق در کلیه شعبات و نمایندگی ها میتوانند در این مسیر با شما همراه باشند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با موسسه حامی تماس حاصل فرمایید.