موسسه ثبتی حامی حق

اعضاء هیئت مدیره ...

دکتر هاشم واعظی

دکترای جامعه شناسی واستاد دانشکاه عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سینا اصل محمدپور

عضو هیئت مدیره ووکیل دادگستری مشاور حقوقی شرکتها وادارات دولتی وخصوصی

امیر صفرخانلو

موسس و مدیر عامل و ئیس هییت مدیره موسسه کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

خسرو خدادادی

مدیریت امور بیمه و تامین اجتماعی