preloader

اصلاح کد پستی

تغییر آدرس شرکت و یا کد پستی شرکت ها یا موسسات غیرتجاری به منزله جا به جایی آن شرکت و موسسه از محلی به محلی دیگر می باشد. این تغییر آدرس می تواند در یک واحد ثبتی باشد یا از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر باشد.

تغییر کد پستی شرکت, منظور همان نشانی قانونی شرکت و یا آدرس اصلی شرکت محسوب می شود که هنگام ثبت شرکت در یکی از بندهای اساسنامه (اصولاً بند ۲ یا ۳ اساسنامه) شرکت ذکر شده است. آدرس شرکت می بایست آدرس یک ملک با کاربری اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست

شما از زمان ثبت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی می باشد.

اما شاید شما به هر دلیلی بعد از ثبت شرکت تصمیم به تغییر آدرس بگیرید و یا اینکه شرکاء و سهامداران شرکت تصمیم بگیرند بنا به دلایلی مرکز اصلی شرکت را تغییر بدهند که این تغییر آدرس ممکن است از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همان شهر و یا از یک شهر به شهری دیگر از یک استان و یا از یک استان به استان دیگر صورت بگیرد.

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر کد پستی شرکت

 • ارائه اساسنامه شرکت
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا
 • کد پستی محل جدید
 • ارائه اظهارنامه جهت مشخص شدن میزان سهم هر فرد برای ثبت در سامانه
 • ارائه صورتجلسه تنظیم شده

دفاتر پلمب قانونی شرکتها و موسسات فقط به کدپستی ثبت شده در سامانه ثبت شرکتها ارسال می‌شوند و اگر کدپستی ثبتی شما اصلاح نگردد نمی‌توانید دفاتر پلمب خود را دریافت کنید .

بنابراین لازم است نشانی ثبتی شرکت یا موسسه خود را که شامل کدپستی و نشانی می‌باشد با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی تغییر داد و تغییرات مذکور را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانید.

 

هزینه تغییر آدرس شرکت

 • هزینه تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت شرکت به شرح زیر می باشد :
 • تنظیم و ثبت سیستمی صورتجلسه تغییر آدرس شرکت.
 • پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر.
 • پرداخت حق الثبت تغییر کد پستی.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه تغییر آدرس شرکت.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • اگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار درصورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء یا سهامدارن تشکیل گردد
 

مدت زمان تغییر آدرس

مدت زمان ثبت در سامانه تا درج آگهی در روزنامه رسمی حدودا 14 روز می باشد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.